Profil firmy

GEO Group a. s. je specializovaná inženýrská, konzultační a realizační společnost, zajišťující široké spektrum činností ve většině oborů aplikované geologie, především v oblastech spojených s ochranou životního prostředí. Společnost GEO Group a. s. komplexně a kvalifikovaně řeší úkoly v oblasti geologie, hydrogeologie, geochemie, vodního hospodářství, nakládání s odpady a ochrany a tvorby životního prostředí. Mezi základní pracovní náplně společnosti patří nejen celé spektrum posudkových, průzkumných a sanačních prací související s likvidací ekologických zátěží, ale také činnosti spojené s prevencí ekologických havárií. Mezi další významné aktivity firmy lze zařadit služby v oblasti vyhledávání a ochrany vodních zdrojů včetně optimalizace jejich hospodaření. Nezanedbatelnou součást prováděných služeb firmy tvoří ekologické projekty financované Evropskou unií, případně jinými zahraničními subjekty. V maximální míře GEO Group a. s. spolupracuje s předními českými společnostmi ve svém oboru, zejména v technických činnostech jako jsou vrtné či laboratorní práce. Firma GEO Group a.s. je držitelem certifikátu Zelená firma.

Od roku 2013 společnost GEO Group a.s. rozšířila své působení v oblasti dotačního financování projektů a projektových záměrů, především z prostředků fondů Evropské unie a s tím spojené zajištění služeb kompletního poradenství, a to především v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství.

Společnost GEO Group a.s. poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby při tvorbě koncepcí, plánování, přípravě, řízení, realizaci a kontrole projektů v oblasti životního prostředí, dopravy a výstavby, a dalších, při programech regionálního i místního rozvoje. Tyto služby jsou poskytovány odborníky, kteří mají zkušenosti v oblasti fondů Evropské unie a disponují profesionálním přístupem založeným na ekonomické, právní a technické odbornosti vyplývající z více jak desetileté praxe získané v tuzemsku i v zahraničí.

Kde nás najdete

GDPR

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

Výpis z obchodního rejstříku - portál Ministerstva spravedlnosti

Výroční zpráva za rok 2022 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2021 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2020 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2019 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2018 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2017 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2016 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2015 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2014 ověřená auditorem
Výroční zpráva za rok 2013 ověřená auditorem